„NINFO“ (Informacija apie narkotikus) - tai skiltis, kurioje galite rasti struktūrizuotą informaciją (lentelė) apie Lietuvoje kontroliuojamas I-ojo sąrašo narkotines ir psichotropines medžiagas (toliau – kontroliuojama medžiaga). 

I-ojo sąrašo kontroliuojamos medžiagos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos dauguma į darinių grupes, o kai kurios - individualiai, todėl lentelėje yra pateiktas "išskleistas" visas I-as narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

Taip pat lentelėje rasite keletą kontroliuojamų medžiagų, esančių II-ame bei III-iame sąraše (artimiausiu metu NINFO lentelėje pateiksime visas medžiagas, esančias II-ame ir III-iame sąrašuose).  

Lentelėje yra išvardintos (abėcėline tvarka) Lietuvoje draudžiamos I-ojo  sąrašo narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei pateikiama ši informacija:

 • kontroliuojamos medžiagos pavadinimas;
 • darinių grupės, kuriai priklauso medžiaga, pavadinimas;
 • cheminis kontroliuojamos medžiagos pavadinimas;
 • kiti galimi medžiagos pavadinimai (cheminiai, gatvės ir pan.);
 • įtraukimo į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus data (t.y. nuo kada kontroliuojamai medžiagai taikomos kontrolės priemonės);
 • nuoroda į teisės aktą, kuriuo medžiaga buvo įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.

Pateikiamas medžiagų sąrašas nėra baigtinis. Nustačius teisės aktais reglamentuojamas kontrolės priemones naujoms rinkoje atsiradusioms medžiagoms, sąrašas bus periodiškai atnaujinamas ir papildomas.

 

Skiltyje pateikta informacija prieinama tik registruotiems vartotojams.

 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas › 

 

Sąvokos

 • Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai.

 • Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė – konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė.

 • Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinys – junginys, kurio cheminė struktūra skiriasi nuo narkotinės ar psichotropinės medžiagos, įrašytos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, struktūros funkcinėmis grupėmis ir (ar) radikalais.

 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus: narkotinės ir psichotropinės medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų (individualiai) ar jų darinių grupės pavadinimus (darinių grupės); jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra, – cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.

 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai

Sudaromi 3 narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:

 • I-ąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių žmogaus sveikatai, kai jais piktnaudžiaujama (toliau lentelėje – I);

 • II-ąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, labai pavojingi žmogaus sveikatai (toliau lentelėje – II);

 • III-ąjį sąrašą sudaro augalai ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingi žmogaus sveikatai (toliau lentelėje – III).

Žr. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas