Spausdinti
Kategorija: Top menu
Peržiūros: 11320

„NINFO“ (Informacija apie narkotikus) - tai skiltis, kurioje galite rasti struktūrizuotą informaciją (lentelė) apie Lietuvoje kontroliuojamas narkotines ir psichotropines medžiagas (toliau – kontroliuojama medžiaga). 

I-ojo sąrašo kontroliuojamos medžiagos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos dauguma į darinių grupes, o kai kurios - individualiai, todėl lentelėje yra pateiktas "išskleistas" visas I-asis narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas. Taip pat lentelėje yra pateiktos į II-ąjį, III-ąjį bei IV-ąjį narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos kontroliuojamos medžiagos.  

 

Lentelėje yra išvardintos (abėcėline tvarka) Lietuvoje draudžiamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei pateikiama ši informacija:

Pateikiamas medžiagų sąrašas nėra baigtinis. Nustačius teisės aktais reglamentuojamas kontrolės priemones naujoms rinkoje atsiradusioms medžiagoms, sąrašas bus periodiškai atnaujinamas ir papildomas.

 

 Skiltyje pateikta informacija prieinama tik registruotiems vartotojams.

 

(Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai atnaujinti 2019 m. spalio 17 d.)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas › 

 

Sąvokos

 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai

Sudaromi 4 narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:

Žr. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas