Siekiant mažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizikos veiksnius, kartu reikia stiprinti apsauginius veiksnius nuo žalingų įpročių.
Visų pirma turi būti tinkamai ir tikslingai organizuojamas jaunimo užimtumas. Labai svarbu, kad vaikams, turintiems psichologinių, elgesio problemų, būtų teikiamos kvalifikuotų specialistų paslaugos.


Be jokios abejonės, į prevenciją turi būti įtraukiami ir tėvai, dėmesys skiriamas nepilnamečių apsaugai nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, tabako ir alkoholio pardavimo, reklamos kontrolės stiprinimui.