Švietimą psichoaktyviųjų medžiagų klausimais rekomenduojama pradėti kuo anksčiau, priklausomai nuo vaikų amžiaus parenkant tinkamiausias priemones.

6-9 metai

Šiame amžiuje vaikai patenkinti savimi, jiems patinka mokykla ir galimybės, kurias ji atveria, mokytojai jų akyse turi neginčijamą autoritetą. Vaikai mokosi iš patirties, todėl pasaulis atrodo toks, kokį vaikai nori matyti, o ne toks, koks yra iš tikrųjų. Šiame amžiuje vaikams reikia taisyklių, reguliuojančių jų elgesį ir informacijos, kad galėtų teisingai pasirinkti ir nuspręsti.
Kaip pateikti informaciją? Diskusijos apie alkoholizmą ir narkomaniją turi vykti pagal principą „čia ir dabar“ – t.y. remtis įvykiais ir žmonėmis, kuriuos vaikas žino ir pažįsta. Dauguma šio amžiaus vaikų itin domisi savo kūno sandara, todėl diskusija gali būti nukreipta į gerą sveikatą ir dalykus, kurie gali būti sveikatai žalingi. Taip pat šiame amžiuje vaikų pasitikėjimas suaugusiais itin didelis, tad reikėtų paaiškinti, kad ne visais suaugusiais galima pasitikėti ir kad ne visa, ką jie liepia daryti, yra gerai.
Vaikas turi sužinoti:

 • kuo skiriasi maisto, vaistų ir narkotikų veikimas
 • kuo gali būti pavojingi nežinomi vaistai
 • kodėl vaikams draudžiama vartoti alkoholį ir narkotikus


10-12 metų

Šio amžiaus vaikams patinka faktai. Jie nori sužinoti, kaip, kas ir kodėl veikia. Labai svarbūs tampa draugai, jų įtaka nulemia vaikų interesus ir norus.
Kaip pateikti informaciją? Šis amžius kritinis formuojant požiūrį į rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą. Vaikas turi gauti faktinę informaciją apie svaigiąsias medžiagas, įgyti motyvaciją pasipriešinti bendraamžių spaudimui pabandyti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Vaikai turi išmokti pasakyti „NE“.
Vaikas turi sužinoti:

 • apie įvairias psichoaktyviąsias medžiagas
 • apie ilgalaikes ir trumpalaikes psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes
 • apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį įvairiems organams
 • apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes šeimai ir visuomenei
 • kodėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ypač pavojingas bręstančiam organizmui


13-15 metų – ankstyvoji paauglystė

Šio amžiaus vaikai konfliktiški ir mėgstantys rizikuoti – tai, kas anksčiau gąsdino, dabar traukia ir intriguoja. Norisi nepaklusti taisyklėms, balansuoti ant nusižengimo ribos, traukia iššūkiai, nebijoma net mirties, manoma, kad tai jų niekada nepalies. Būtent dėl šių priežasčių ir gali tapti patrauklus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas – nusikalstamas elgesys, laužantis tėvų ir mokytojų nustatytas taisykles.


Kaip pateikti informaciją? Šiame amžiuje labiau veikia ne tai, kas sakoma, o kas daroma, todėl paaugliams, dar tik pradedantiems ieškoti savo tapatumo, labai svarbu turėti tinkamą suaugusio, atsakingo žmogaus elgesio modelį. Mokytojo uždaviniai – suteikti pakankamai informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas, kuri leistų padaryti teisingus sprendimus, stiprintų motyvaciją vengti šių medžiagų. Išmokyti jaunus žmones priimti „gerus sprendimus be blogų pasekmių“ galima ne gąsdinant šiurpia statistika ar moralizuojant, o kalbant apie tai, kaip psichoaktyviosios medžiagos veikia žmogaus kūną, smegenis, santykius su aplinkiniais.


Žinia, kurią turite perduoti:

 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra draudžiamas ir toli gražu ne visi jauni žmonės bei suaugusieji jas vartoja.
 • Psichoaktyviosios medžiagos veikia žmogaus nervų sistemą, vidaus organus, lytinę funkciją, socialinį elgesį, jų vartojimas turi ilgalaikes neigiamas pasekmes. Nuo jų vystosi psichinė ir fizinė priklausomybė.
 • Susilaikymas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo – nauda visam paauglio organizmui.


16 metų ir vyresni

Šiame amžiuje paaugliai jau galvoja apie ateitį, karjerą, kuria planus, gali abstrakčiai mąstyti. Jie nori su suaugusiais aptarti rūpimus klausimus, problemas, jų sprendimo būdus. Išlieka ir bendraamžių įtaka.


Kaip pateikti informaciją? Padėdami moksleiviams formuojant jų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą visuomenėje, suaugusieji neturi vengti diskusijų su paaugliais, turi stengti išklausyti jų nuomonę ir pateikiamus argumentus, padėti jiems įsisąmoninti, kad alkoholis ir narkotikai gali sutrukdyti jiems įgyvendinti ateities planus.


Paauglys turi sužinoti:

 • apie alkoholizmą ir narkomaniją kaip priklausomybės ligas,
 • apie teisės aktus, susijusius su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.