Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų apklausos rezultatai (2016)

 

 

Sužinok, ar esi priklausomas nuo nikotino (2016) 

 

Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai (sutrumpintas variantas)

 

 

Socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ medžiaga, skirta politikos formuotojams

 

Rūkymo prevencija darbo vietose

 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos vykdymo Lietuvoje 2014 m. apžvalga

 

Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas
Pasyvus rūkymas darbo vietose

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose poreikio įvertinimo tyrimo ataskaita

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose rekomendacijos

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminės prevencijos vykdymas Lietuvoje 2013-2014 m.

Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių taikymas

Rekomendacijos savivaldybėms, 2014 m.

Apklausos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo aplinkos prevencijos strategijų taikymą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose rezultatų ataskaita

parsisiųsti

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: samprata ir modeliai

parsisiųsti

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, jo padariniai Lietuvoje. 2012 m. duomenys

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė
parsisiųsti Lietuvišką versiją
parsisiųsti Anglišką versiją 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminės prevencijos vykdymas Lietuvoje
2013 m. apžvalga
http://ntakd.lt/files/prevencija/Prevencija_metinis_2013(1).pdf

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas
2013 m. apžvalga
http://ntakd.lt/files/reabilitacija/Reabilitacija_2013.pdf
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tyrimas Lietuvoje 2012 m.
>> plačiau

Alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija darbo vietose  
Europos Tarybos Pompidou grupės sukurti rekomendacinių pasiūlymų pagrindai 
>>> parsisiųsti (lietuvių kalba) 
>>> parsisiųsti (anglų kalba)

 

Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai
Informacija lietuvių kalba apie Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) parengtą vadovą „Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai. Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai numato žingsnius, kurie būtini planuojant, vykdant ir vertinant prevencijos programas ir/ar priemones. Vadovas yra skirtas visiems specialistams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dirba psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Taip pat išskirti papildomi ekspertams skirti standartai. Standartai gali būti naudingi prevencijos politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems asmenims, institucijų, įstaigų ir organizacijų, vykdančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones ar teikiančių paslaugas, vystymui ir įvertinimui. Standartai taip pat yra puiki savarankiško mokymosi ir savo veiklos įsivertinimo priemonė.
>>> parsisiųsti PDF formatu (Lietuvių kalba)
>>> parsisiųsti PDF formatu (English)

 

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
>>> parsisiųsti PDF formatu

Psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos programų rengimas Lietuvos savivaldybėse: Psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos programų rengimas Lietuvos savivaldybėse
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė metodines rekomendacijas, skirtas Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų rengimui savivaldybėse. Rekomendacijose aprašytos programos sudėtinės dalys, jų rengimo aspektai, pateikiami konkretūs pavyzdžiai. Priede pateiktas savivaldybių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kompetencijų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos srityje sąrašas.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 NTAKD interaktyvioji skaičiuoklė „Nerūkyti nieko nekainuoja“
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ragina rūkalius įvertinti šiam žalingam įpročiui kasdien iššvaistomus pinigus. Interaktyvi skaičiuoklė „Nerūkyti nieko nekainuoja” leidžia apskaičiuoti, kiek pinigų rūkalius jau išleido rūkydamas ir kiek išlaidų turės ateityje. Taip pat skaičiuoklė padeda įvertinti, kiek gyvenimo metų rūkantysis jau prarado. Departamentas, primindamas rūkantiesiems apie šio žalingo įpročio sukeliamą didžiulį asmeninių finansų nutekėjimą, skatina susimąstyti apie metimo rūkyti teikiamus privalumus.
>>> skaičiuoklė

 

„Metinis pranešimas 2012“
Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė
parsisiųsti Lietuvišką versiją
parsisiųsti Anglišką versiją

 Sveikos gyvensenos rekomendacijos
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2011. 102 p.
Metodinių rekomendacijų tikslas – skatinti sveiką gyvenseną bei dėmesį savo sveikatai.
Aptariami du svarbūs sveikos gyvensenos veiksniai – sveika mityba bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo atsisakymas. Pirmoji leidinio dalis skirta sveikos mitybos rekomendacijoms, antra – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Programos „GYVAI" metodinė medžiaga
Asociacijos „Mentor Lietuva“ įgyvendinamos programos „GYVAI“ (angl. Unplugged) leidiniai yra skirti įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ugdymo įstaigose, ugdant vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžius.
Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės finansuojamas metodinės medžiagos spausdinimas yra neatskiriama programos „Gyvai" dalis. Leidinius anglų kalba galima rasti tinklalapyje www.eudap.net, lietuvių kalba – asociacijos „Mentor Lietuva“ puslapyje www.mentor.lt.

 Narkomanijos prevencija, sveikatos priežiūra bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė tarp vaikų ir jaunimo (teisiniu aspektu)
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2010.
>>> parsisiųsti PDF formatu

Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 100 p.
Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės pristato metodinę medžiagą pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais. Medžiaga parengta pagal Didžiosios Britanijos autoriaus Ričard Ives vadovo „Gyvenimo įgūdžių ugdymas mokyklose“ lietuvišką variantą „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“, skirtą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai ugdymo įstaigose įgyvendinti, ugdant vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžius.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Kartu su vaiku
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2009. 32 p.
Tėvams pristatomas informacinis leidinys „Kartu su vaiku“, kuriame pateikiama informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų poveikį, žalą ir pasekmes. Taip pat čia galima rasti patarimų tėvams, kaip kalbėtis su vaikais apie psichoaktyviąsias medžiagas. Leidinio pabaigoje pateiktos užduotys, kurias tėvai gali atlikti kartu su savo vaikais.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas
Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika / Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2008. 234 p. ISBN 978-9955-9867-4-4.
Leidinyje pateikiama informacija ir rekomendacijos specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams ir pan.), kaip dirbti su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių medžiagų. Tam, kad individualių užsiėmimų ir darbo su grupe aprašymus būtų lengviau suprasti ir pritaikyti, metodikoje kartu pateikiama teorinė medžiaga užsėmimų vadovui bei nurodomi papildomi literatūros šaltiniai.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Vilnius, 2008. 68 p. ISBN-978-9955-9867-3-7.
Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės visuomenei pristato naują leidinį „Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė“. Kartu su LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga surinkti aktualiausi teisės aktai žmonėms padės įtvirtinti žinias apie vaiko teisių apsaugą ir pareigas, formuojant stipresnes socialines ir dorovines vertybes.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą
Metodinės rekomendacijos / Akstinienė R., Dragūnevičius K., Levickaitė K., Lošakevičius A., Zbarauskaitė A., Žižys D.; VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje. Vilnius, 2007. 62 p.
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristato leidinį „Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą“. Metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, savo darbe tiesiogiai susiduriantiems su vaikais, kuriuos galima priskirti socialinės rizikos grupei.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 

 Kaip vertinti prevencijos efektyvumą?
Metodinės rekomendacijos / Dr. Astrauskienė A., Bankauskienė I., Janulytė V., Gasperas V., Grimalauskienė O., Leonienė V., Žibaitytė R.; Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2007. 52 p.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 Gatvės darbuotojų, dirbančių su rizikos grupės asmenimis, vartojančiais narkotines ir psichotropines medžiagas, rengimo metodinės rekomendacijos
Metodinės rekomendacijos yra skirtos gatvės darbuotojams (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojams ir pan.), dirbantiems su rizikos grupės asmenimis, vartojančiais narkotines ir (ar) psichotropines medžiagas (švirkščiamuosius narkotikus). Leidinio tikslas – padėti organizuoti gatvės darbuotojų darbą ir užtikrinti kokybiškesnių paslaugų teikimą narkotinių medžiagų vartotojams. Rekomendacijose pateikiami teorinių žinių pagrindai, konkretūs darbo metodai ir darbo organizavimo ypatumai, kurie padės gatvės darbuotojams teikti kokybiškesnes paslaugas.
>>> parsisiųsti PDF formatu

 Apie narkotikus trumpai (Policijos pareigūnams)
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2005. 65 p.
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pristato leidinį skirtą policijos pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su visuomenės saugumo užtikrinimu bei bendravimu su piliečiais.
Leidinyje ir jo prieduose pateikiama glausta informacija apie atskiras narkotines medžiagas, jų poveikį žmogaus organizmui, narkotinių arba psichotropinių medžiagų suradimą, atsakomybę už veiklą, susijusią su neteisėta narkotikų apyvarta, yra pateikta asmenų, apsvaigusių nuo šių medžiagų, sulaikymo rekomendacijos, įstaigų, suteikiančių pagalbą asmenims, vartojantiems narkotines arba psichotropines medžiagas, ar jų šeimos nariams, kontaktai.
>>> parsisiųsti PDF formatu