Pagrindines problemas, susijusias su privalomu moksleivių testavimu, apibendrino Glasgow Universiteto 2005 metais atlikta studija. Pateikiame pagrindines išvadas:

Efektyvumo įrodymų stoka. Kol kas trūksta tyrimų, įvertinančių atsitiktinio testavimo mokyklose poveikį. Taip pat sunku įvertinti, kokį poveikį šios programos gali turėti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimui tarp moksleivių, mokymosi rezultatams bei kitiems mokymosi aspektams.

Neaiškus gydymo taikymas. Atsitiktinės atrankos testai paliečia labai mažą moksleivių dalį. Dažniausiai tarp moksleivių pasitaiko atsitiktinis kanapių vartojimas, todėl neaišku, kokį gydymą būtų galima taikyti po pozityvaus testo.

Kaštai: būtina labai aiškiai apsibrėžti, kokia testavimo sistema bus įgyvendinama, nes nuo to priklauso, kokie susidarys kaštai ir kas juos padengs.

Pasitikėjimas: testavimo programos žlugdo pasitikėjimą tarp moksleivių ir mokytojų – gali tapti dar sudėtingiau spręsti moksleivių problemas.

Bausmė: nors testavimas ir vertinamas kaip pagalba vaikams, realybėje jis gali virsti baudimu. Pavyzdžiui, JAV moksleiviams po pozityvių testų nebeleidžiama lankyti sporto ir užklasinių užsiėmimų.

Atrankos kriterijai: Jei testuojami moksleiviai, tai turėtų būti testuojami mokyklos personalas, vadovai.

Testavimo būdas: siekiant, kad rezultatas išties būtų objektyvus, moksleivių šlapimas turėtų būti paimamas stebint tyrėjui – ar mokyklose tai nebūtų traktuojama, kaip žmogaus teisių pažeidimas?

Testavimo rezultatų interpretavimas: galbūt kai kuriose jaunimo grupėse pozityvus testas yra prestižo reikalas?

Narkotikų pakeitimas: tai gali paskatinti moksleivius pereiti nuo kanapių prie, pavyzdžiui, heroino, nes pastarasis, lyginant su kanapėmis, daug greičiau pasišalina iš organizmo.

Konfidencialumas: kas turi būti informuojamas apie rezultatus; kaip bus užtikrinamas konfidencialumas, per kiek laiko informacija turėtų būti sunaikinama ir pamirštama, kas turėtų šią informaciją tvarkyti?


Europoje pripažįstama, kad atsitiktinio testavimo programų įdiegimas susidurtų su daugybe prieštaravimų ir etinių problemų, kai tuo tarpu šios priemonės efektyvumas iki šiol nėra pagrįstas. Didžiosios Britanijos specialistai rekomenduoja, kol neatsiras tokių įrodymų, atsisakyti minties apie panašių programų įdegimą mokyklose (Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenys).