Departamento atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad iš visų psichoaktyviųjų medžiagų darbovietėse aktualiausia problema yra tabako gaminių vartojimas. Nors Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, darbo vietoje uždaroje patalpoje nors kartą gyvenime rūkė 1 iš 3 dirbančiųjų. 14% niekada gyvenime nerūkiusių darbuotojų yra tekę dirbti prirūkytose patalpose.

Todėl 2015 m. Departamentas parengė informacinę medžiagą apie pasyvų rūkymą darbo vietose bei informacinę medžiagą specialistams apie rūkymo prevenciją darbo vietose, kurioje pateikiama informacija apie darbuotojų rūkymo paplitimą, rūkymo poveikį sveikatai, priklausomybę nuo nikotino, įvairius pagalbos asmenims, norintiems mesti rūkyti, būdus, jų veiksmingumą, darbovietės nerūkymo politikos kūrimą bei daug kitos aktualios informacijos. 2015 m. Departamentas, siekdamas paskatinti darbuotojus padėti savo bendradarbiams mesti rūkyti taip pat parengė lankstuką "Nepatinka, kad bendradarbis rūko? Padėk jam mesti!".

Departamentas, siekdamas atskleisti dabartinę PM vartojimo prevencijos darbo vietose situaciją ir poreikį Lietuvoje, išsiaiškinti Lietuvos darboviečių bei darbuotojų požiūrį į PM vartojimo prevencijos darbo vietose poreikį ir numatyti PM vartojimo prevencijos darbo vietose tobulinimo galimybes, 2014 m. atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose poreikio įvertinimo tyrimą. Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Higienos institutu ir Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2014 m. Departamentas taip pat parengė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietose rekomendacijas.