Pagalbos, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, galimybės: http://ntakd.lt/files/prevencija/pagalba.pdf 

 

Artimiausia pagalba...

Informacija, kur kreiptis pagalbos Jūsų savivaldybėje, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (http://ntakd.lt/index.php/prevencijos/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyvias-medziagas)

 

Jei jums reikia patarimo...
Pagalba telefonu
Tai vienas greičiausių ir konfidencialiausių būdų gauti informaciją bei pagalbą. Pagrindiniai telefoninių linijų darbo principai – anonimiškumas ir konfidencialumas. Telefonu konsultuojama įvairiais klausimais, kylančiais krizinės situacijos metu: mintys apie savižudybę, krizė šeimoje, psichologinės problemos ir pan., kur kreiptis pagalbos vienu ar kitu atveju. Iškilus klausimams ar susidūrus su problemomis, kylančiomis dėl alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo, galima konsultuotis dėl šių priklausomybių gydymo ar/ir kitokios pagalbos. Prie telefono dirba kruopščiai atrinkti ir parengti savanoriai konsultantai, o pagrindinis tokios pagalbos privalumas – ji teikiama anonimiškai ir nemokamai.
Kontaktai: http://ntakd.lt/index.php/prevencijos/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyvias-medziagas/2-uncategorised/821-pagalba-internetu.

Jei jums reikia specialisto konsultacijos...
Priklausomybės ligų centrai (http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=15%)
Psichikos sveikatos centrai (http://vpsc.lt/images/Pirmini%C5%B3_psichikos_sveikatos_prie%C5%BEi%C5%ABros_paslaug%C5%B3_teik%C4%97jai.pdf)

Jei ieškote pagalbos sergančiam priklausomybe nuo narkotikų asmeniui...
Dienos centrai
Specialūs dienos centrai skirti nuo narkotinių medžiagų priklausomiems asmenims, eksperimentuojantiems su jomis bei negalintiems savarankiškai spręsti su tuo susijusių problemų. Dienos centrų tikslas – suteikti psichologinę ir socialinę pagalbą, pasiūlyti pozityvų laisvalaikio organizavimą be svaigalų, skatinti jaunimo savarankiškumą, ugdyti psichologinį atsparumą, padedantį konstruktyviai įveikti gyvenimo sunkumus, savęs nuvertinimą, agresiją, lavinti bendravimo bei socialinius įgūdžius, ugdyti sveikas gyvenimo nuostatas bei vertybes. Programų trukmė dienos centruose yra labai įvairi ir priklauso nuo kiekvieno dienos centro individualiai.
Kontaktai: http://ntakd.lt/index.php/reabilitacija/reabilitacijos-istaigos
 
Reabilitacijos bendruomenės
Reabilitacijos tikslas – padėti keisti psichoaktyvias medžiagas vartojančio žmogaus įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius, siekti mąstymo. Elgsenos ir gyvenimo būdo pasikeitimo, išmokyti disciplinos įgūdžių, mokyti ieškotis darbo bei stiprinti motyvaciją siekiant įsidarbinti, skatinti savigalbos grupes, stiprinti integraciją į visuomenę. Reabilitacijos trukmė priklauso nuo kiekvieno reabilitacijos centro; paprastai tai trunka 8-14 mėnesių. Visas reabilitacijos laikotarpis skirstomas į keletą fazių, nuo kurių priklauso reabilitacijos centro gyventojo teisės ir pareigos bei dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
Kontaktai: http://ntakd.lt/index.php/reabilitacija/reabilitacijos-istaigos
 
Stacionarinė ir ambulatorinė Minesotos programa
Programos esmė – nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų priklausomiems asmenims skirtas psichoterapinis gydymas: jausmų pažinimas, bendravimo įgūdžių lavinimas, elgesio ir mąstymo koregavimas, motyvacijos blaivybei stiprinimas. Komandoje dirba gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, buvę narkomanai. Bendras šios komandos tikslas – visokeriopai padėti nuo svaigalų priklausomam asmeniui. Minesotos modelio programa yra labiausiai paplitusi pasaulyje ir ją taiko kone visi pažangiausi priklausomybės ligų centrai bei reabilitacijos įstaigos.
Kontaktai: http://www.kplc.lt/index.php?id=68&lang=lt
 
Anoniminiai narkomanai
Narkomanų anonimų grupės yra skirtos asmenims, turintiems priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. Šios draugijos nariai dalijasi savo patirtimi, sprendžia bendras su sveikimu susijusias problemas. Vienintelis reikalavimas, keliamas grupės nariui, yra noras liautis vartoti narkotikus. Nėra jokių nario įnašų arba mokesčių.
Kontaktai: http://www.lietuvos-na.lt

Jei esate sergančio priklausomybe nuo narkotikų šeimos narys...

Savipagalbos grupės (http://visuomene.ntakd.lt/tevams/tevu-savigalbos-grupes.html)


Jei sergantis priklausomybe nuo narkotikų asmuo jau baigė gydymą...
Socialinė integracija
Tolesnis sergančiojo priklausomybės ligomis gyvenimas visuomenėje reikalauja tik minimalios priežiūros, kurios metu vertinamas suteiktų paslaugų veiksmingumas. Be to, gali būti teikiama reikalinga pagalba asmens atkryčio atveju.