www.nerukysiu.lt
Pagalba metantiems rūkyti

 

 

www.kaveikiavaikai.lt

Organizacijos "Mentor Lietuva" sukurta mokymosi programa internete, kurios tikslas - padėti tėvams apsaugoti vaikus nuo piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis ir skatinti juos sveikai gyventi

 

www.ntakd.lrv.lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

http://www.emcdda.europa.eu/
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

 

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/
Europos Tarybos Pompidou grupė

 

www.nida.nih.gov
JAV Nacionalinis priklausomybės nuo narkotikų tyrimų institutas (NIDA)

 

www.drugfree.org
Naudinga informacija, tyrimai, žiniasklaidos kampanijos narkotikų vartojimo prevencijos tema (anglų kalba)