Prevencija – kas tai?
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija – priemonės, skirtos apsaugoti žmones (ypač jaunus) nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Tačiau „apsaugoti“ – nereiškia auginti vaiką šiltnamio sąlygomis ir izoliuoti jį nuo realaus gyvenimo, kurio neatsiejama dalis – psichoaktyviosios medžiagos ir jų vartojimas. Prevencijos uždavinys – supažindinti jaunus žmones su socialinėmis ir pažintinėmis strategijomis, kurios padėtų vaikams patiems atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms.
 
Įvairių šalių patirtis
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos ir priemonės žymiai veiksmingesnės, jei jose dalyvauja tėvai. Gerais pavyzdžiais galėtų būti Šiaurės šalys, kur pagal „Naktibaldų“ pavadinimu žinomą metodiką sudaromos tėvų grupės, patruliuojančios gatvėse. Vokietijoje, Prancūzijoje, Kipre, Suomijoje tėvams organizuojami vakariniai renginiai, paskaitos, seminarai. Kitur mokinių mokymo metodai sujungiami su tėvams skirta švietimo programa ir siekiama užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui stiprinant šeimų ryšius.
 
Lietuvos tėvai dar neaktyvūs
Lietuvoje tėvų įsitraukimas į prevenciją dar gana pasyvus. Nedalyvavimas paprastai reiškiasi kaip atsakomybės perkėlimas. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, daugelis tėvų su palengvėjimu nusimeta dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą, įskaitant ir narkotikų vartojimo prevenciją, atliks mokykla. Taip galvoti išties paranku, nes jei vaikas pradės vartoti alkoholį ar narkotikus, mokyklai bus galima suversti visą kaltę.
 
Ar tėvų elgesys rodo pavyzdį?
Kitas svarbus dalykas – tėvų elgesys. Mokyklose vykdomose prevencijos programose vaikams kalbama apie rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą. Tuo tarpu namie jie neretai girdi ir mato ką kita – nemaža dalis tėvų rūko, vartoja alkoholį. Vaikas tokioje situacijoje sutrinka – kuo tikėti, kaip elgtis? Negalima sakyti, kad tėvai savo elgesiu sąmoningai siekia diegti žalingas nuostatas. Problema ta, kad jie labai mažai žino, kas šiuo klausimu kalbama su vaikais mokykloje.
 
Tėvų vaidmuo labai svarbus
Taigi ieškant būdų, kaip įtraukti tėvus į prevencinę veiklą, visų pirma labai svarbu informuoti. Tėvams būtų ne pro šalį sužinoti, kad vienas iš narkotikų vartojimo rizikos veiksnių yra būtent problemos šeimoje. Konfliktiški santykiai, tėvų skyrybos, netinkamas auklėjimo būdas, šeimos narių nusikalstamas elgesys, alkoholio ar kitų narkotikų vartojimas – visa tai didina galimybę, kad jūsų vaikas pamėgins narkotikų. Tuo pačiu tai parodo, koks svarbus gali būti tėvų vaidmuo narkomanijos prevencijoje.