NINFO — Informacija apie narkotikus

„NINFO“ (Informacija apie narkotikus) — tai skiltis, kurioje galite rasti struktūrizuotą informaciją (lentelė) apie Lietuvoje kontroliuojamas narkotines ir psichotropines medžiagas (toliau — Kontroliuojama medžiaga).

I-ojo sąrašo kontroliuojamos medžiagos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos dauguma į darinių grupes, o kai kurios - individualiai, todėl lentelėje yra pateiktas "išskleistas" visas I-asis narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas. Taip pat lentelėje yra pateiktos į II-ąjį, III-ąjį bei IV-ąjį narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktos kontroliuojamos medžiagos.

Lentelėje yra išvardintos (abėcėline tvarka) Lietuvoje draudžiamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei pateikiama ši informacija:

 • kontroliuojamos medžiagos pavadinimas;
 • darinių grupės, kuriai priklauso medžiaga, pavadinimas;
 • cheminis kontroliuojamos medžiagos pavadinimas;
 • kiti galimi medžiagos pavadinimai (cheminiai, gatvės ir pan.);
 • įtraukimo į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus data (t.y. nuo kada kontroliuojamai medžiagai taikomos kontrolės priemonės);
 • nuoroda į teisės aktą, kuriuo medžiaga buvo įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.

Pateikiamas medžiagų sąrašas nėra baigtinis. Nustačius teisės aktais reglamentuojamas kontrolės priemones naujoms rinkoje atsiradusioms medžiagoms, sąrašas bus periodiškai atnaujinamas ir papildomas.

Skiltyje pateikta informacija prieinama tik registruotiems vartotojams:

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai atnaujinti 2023 m. spalio 3 d.


Sąvokos

 • Narkotinės ir psichotropinės medžiagos — į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai.

 • Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė — konkrečios narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinių grupė.

 • Narkotinės ar psichotropinės medžiagos darinys — junginys, kurio cheminė struktūra skiriasi nuo narkotinės ar psichotropinės medžiagos, įrašytos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, struktūros funkcinėmis grupėmis ir (ar) radikalais.

 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įrašymas į kontroliuojamų medžiagų sąrašus: narkotinės ir psichotropinės medžiagos į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos nurodant konkrečių medžiagų (individualiai) ar jų darinių grupės pavadinimus (darinių grupės); jeigu į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašomos konkrečios narkotinės ir psichotropinės medžiagos, nurodomi jų tarptautiniai pavadinimai, jeigu tarptautinių pavadinimų nėra — cheminiai pavadinimai. Kartu su šiais pavadinimais gali būti nurodomas ir kitoks, vartotojams labiau žinomas, pavadinimas.


Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai

Sudaromi 4 narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai:

 1. "Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje". I-ąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, uždrausti vartoti sveikatos priežiūros tikslams dėl žalingų padarinių žmogaus sveikatai, kai jais piktnaudžiaujama (toliau lentelėje – I).Į I sąrašą įtraukti augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos gali būti vartojami sveikatos priežiūros tikslams tik įgyvendinus Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 8 straipsnio 1dalyje nustatytus reikalavimus;

 2. "Narkotinės ir psichotropinės medžiagos leidžiamos vartoti medicinos tikslams". II-ąjį sąrašą sudaro augalai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, labai pavojingi žmogaus sveikatai (toliau lentelėje – II);

 3. "Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams". III-ąjį sąrašą sudaro augalai ir psichotropinės medžiagos, vartojami sveikatos priežiūros tikslams, dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingi žmogaus sveikatai (toliau lentelėje – III);

 4. "Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams". IV-ąjį sąrašą sudaro narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai (toliau lentelėje – IV).

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Adresas:
Šv. Stepono g. 27A,
LT-01312 Vilnius

Telefonas: 8 706 68060
Faksas: 8 706 68095
El. paštas: ntakd@ntakd.lt
Įmonės kodas: 302610311

Daugiau apie departamentą